Myśliwi upamiętnili pamięć niezłomnych bohaterów..

Myśliwi upamiętnili pamięć niezłomnych bohaterów..

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu ukończył realizację inicjatywy upamiętnienia walki i męczeństwa mieszkańców regionu, którzy podczas II wojny światowej, oraz tuż po jej zakończeniu złożyli ofiarę z własnego życia na ołtarzu Ojczyzny.
W miejscowości Zabrnie Górne, gmina Grębów, powstało upamiętnienie żołnierzy i mieszkańców, którzy związani byli z działalnością Armii Krajowej w tym regionie oraz w okresie powojennym walczyli w podziemiu antykomunistycznym. Dzięki przychylności Nadleśnictwa Rozwadów, Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu podpisał stosowane porozumienie, na podstawie którego na terenie Lasów Państwowych powstało owo upamiętnienie. Na miejscu dawnej gajówki stanął dębowy krzyż z napisem „Bóg-Honor-Ojczyzna” wraz z granitową tablicą na której zamieszczone zostały imiona i nazwiska tych, którzy ponieśli ofiarę w walce z okupantem niemieckim, sowieckim oraz przeciwstawiali się komunistycznemu reżimowi po II wojnie światowej.

Dawna gajówka była podczas II wojny światowej placówką Armii Krajowej, zaś po jej zakończeniu wykorzystywane było to miejsce  przez Oddział Leśny Tadeusza Gajdy „Tarzana”, jako zaplecze w walce z reżimem komunistycznego aparatu władzy ludowej. Za działalność wolnościową część z osób działających w ramach tej placówki poniosła śmierć, zaś pozostali otrzymali wieloletnie wyroki więzienia. Realizacja przedsięwzięcia odbywa się dzięki wsparciu środowiska myśliwych i  regionalistów.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu składa podziękowania kolegom myśliwym, którzy wsparli materialnie i swą pracą oraz sprzętem realizację niniejszego przedsięwzięcia: kol. Tomaszowi Turbakowi, kol. Radosławowi Nienajadło, kol. Mariuszowi Pasztaleńcowi, kol. Pawłowi Sowie, kol. Andrzejowi Krysie oraz kol. Wojciechowi Kuładze.

Darz Bór

Robert Bąk

 

 

Dodaj komentarz

Close Menu