Monografie przyrodniczo-łowieckie dla praktyków.

Monografie przyrodniczo-łowieckie dla praktyków.

Szanowni Państwo – Koleżanki i Koledzy, przekazuję monografie, których wydanie dofinansowane zostało przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Obejmują one zagadnienia omawiane na Studiach Podyplomowych pn. „Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt”, realizowane przez moją Katedrę na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie. Książki te są dostępne bezpłatnie w formie elektronicznej pod adresem:

http://www.uwm.edu.pl/wbz/khzfil/aktualnosci/monografie-przyrodnicze-dla-praktykow-milosnikow-aktywnej-ochrony-dzikich

Bardzo proszę o rozpropagowanie tych opracowań wśród swoich współpracowników, kół łowieckich i myśliwych w Waszych Okręgach. Znajdą tam interesujące informacje zarówno doświadczeni myśliwi jak i kandydaci na selekcjonerów i nowo wstępujący.
Darz Bór!

Dariusz Zalewski

Dodaj komentarz

Close Menu