Łowiecki akcent podczas obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Łowiecki akcent podczas obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

3 maja 2019 r. w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Nowej Dębie miały miejsce uroczystości odpustowe, którym przewodniczył Kanclerz Diecezji Sandomierskiej ks kan dr Roman Janiec. Uroczystości te nawiązywały również do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości poprzedziło złożenie między innymi przez władze samorządowe wiązanek kwiatów przed tablicą upamiętniająca uchwalenie pierwszej Polskiej Konstytucji 3 Maja oraz przez „formację mundurową” w skład której wchodzili podkom. Jerzy LIS reprezentujący Komisariat Policji w Nowej Dębie oraz st.chor.szt. Sebastiana TUŹNIK – Komendanta Placówki Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie ( członka ZO PZŁ W Tarnobrzegu) oraz naszą Dianę kol. Sandra TUŹNIK.

Darz Bór

Dodaj komentarz

Close Menu