Informacja dotyczącą polowań wielkoobszarowych i formularz sprawozdania.

Tarnobrzeg, dnia 2019-01-04

Koła łowieckie Okręgu PZŁ
w Tarnobrzegu

 W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi przesyłania sprawozdań z polowań zbiorowych tzw. wielkoobszarowych informujemy, że z każdego polowania zbiorowego na ogólnych zasadach prowadzący polowanie sporządza protokół zgodnie z  § 42 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz znakowania tusz cyt.

  • 42 ust.2. Prowadzący polowanie zbiorowe w terminie do siedmiu dni od zakończenia polowania, sporządza protokół zawierający: 
  1. numer lub numery obwodów łowieckich;
  2. datę odbycia polowania zbiorowego;
  3. wyszczególnienie gatunków zwierzyny przewidzianej do odstrzału;
  4. godzinę rozpoczęcia i zakończenia polowania zbiorowego;
  5. listę uczestników;
  6. wyszczególnienie pozyskanej zwierzyny;
  7. sposób zagospodarowania pozyskanej zwierzyny;
  8. uwagi dotyczące przebiegu polowania zbiorowego.

Sprawozdania przesyłane do ZO PZŁ w Tarnobrzegu z polowań tzw. „wielkoobszarowych” są odrębnymi sprawozdaniami przesyłanymi po każdym polowaniu w terminie do 3 dni
od zakończenia polowania – wzór tego sprawozdania przesyłamy w załączeniu. Tym sposobem
z polowania „wielkoobszarowego” sporządzamy protokół oraz sprawozdanie (2 dokumenty).

Formularz sprawozdania z polowania wielkoobszarowego.

 

 

Dodaj komentarz

Close Menu