Strzelnica Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu czynna jest w dniach:

Godziny otwarcia strzelnicy
obowiązujące od dnia 05.09.2020r.

· Środa od godz. 1200 – 1700

· Piątek od godz. 1200 – 1700

· Sobota od godz. 1200 – 1700

· Niedziela od godz. 1200 – 1700

W pozostałe dni dostępna oś rogacza

w godzinach pracy biura od godz. 800 do 1600.

Close Menu