STRZELNICA BĘDZIE MIEĆ SWOJEGO PATRONA

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu w chwili obecnej czyni starania na rzecz nadania imienia patrona Strzelnicy Okręgowej. Zgodnie z uchwałą Okręgowego Zjazdu Delegatów nasz obiekt będzie nosić nazwę: Strzelnica Myśliwska im. Jana Matyki. W tym celu zleciliśmy opracowanie biogramu patrona dr hab. Tadeuszowi Zychowi.

Ponadto Zarząd Okręgowy przygotowuje wystawę na obiekcie strzelnicy poświęconą w/w patronowi oraz ukazującą rozwój naszego obiektu strzeleckiego na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat – od okresu powstania aż do współczesności. W tym miejscu zwracamy się do Zarządów Kół Łowieckich w Okręgu oraz do Koleżanek i Kolegów myśliwych o wsparcie naszych działań poprzez dostarczanie archiwalnych fotografii dokumentujących powstanie Strzelnicy oraz jej rozwój na przestrzeni czasu.

Nadanie imienia Strzelnicy planujemy na miesiąc wrzesień b.r. o ile sytuacja epidemiologiczna i wynikające z niej obostrzenia pozwolą na realizację tego przedsięwzięcia.

Dodaj komentarz

Close Menu