Najważniejsze komunikaty

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020. Poz. 577)

Rozporządzenie to wprowadza odstępstwo od zakazu przemieszczania się dla osób przy wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z…

Czytaj dalej
Close Menu