Komunikat zarządu okręgowego.

Tarnobrzeg, dnia 2020-04-23

 

                                Zarządy Kół Łowieckich dzierżawiące obwody na terenie Z.O. PZŁ w Tarnobrzegu

                                                                                Koleżanki i Koledzy myśliwi

                                                                                 Okręgu PZŁ w Tarnobrzegu

 

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu działając w oparciu o § 98 ust. 1 pkt 14, 23 i 28 Statutu PZŁ, mając na uwadze zapisy USTAWY z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), w celu zminimalizowania narażenia na zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2 powodującym zachorowania na COVID-19 u ludzi informuje o zniesieniu częściowych ograniczeń
w funkcjonowaniu biura Z.O. PZŁ w Tarnobrzegu.

Aktualne ograniczenia dotyczą:

  • Wznowienie obsługi bezpośredniej myśliwych przez biuro Z.O. PZŁ
    w Tarnobrzegu. Sprawy nie wymagające bezpośredniego kontaktu z pracownikiem biura należy w dalszym ciągu załatwiać wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową.
    W sprawach pilnych i nie cierpiących zwłoki w Okręgu uruchomione zostały dyżury
    biura w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00.
  • Ograniczenia w korzystaniu ze Strzelnicy Myśliwskiej Z.O. PZŁ w Tarnobrzegu – nadal trwa zawieszenie treningów strzeleckich z broni śrutowej. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach przystrzelanie broni kulowej na stanowisku „rogacz” z uwagi na realizowany odstrzał sanitarny dzików. Godziny w których można dokonać przestrzelania broni są analogiczne do pracy biura Zarządu.

Powyższe ograniczenia wprowadzone zostają do odwołania.

Dodaj komentarz

Close Menu