APEL O WSPARCIE MISJI POMOCY CYWILOM  W REJONACH WALK NA UKRAINIE

APEL O WSPARCIE MISJI POMOCY CYWILOM W REJONACH WALK NA UKRAINIE

 

 

APEL O WSPARCIE MISJI POMOCY CYWILOM
W REJONACH WALK NA UKRAINIE

 

 

 

Koleżanki i Koledzy Myśliwi

 

             

       Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego Okręg Tarnobrzeg od 2021 r. jest zaangażowany w realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy poprzez wsparcie dzieci, którym wojna odebrała rodziców, domy rodzinne i wymarzone dzieciństwo. Z kolei od marca 2022 r. włączyliśmy się w organizację pomocy dla walczących oddziałów na linii frontu oraz ludności cywilnej w rejonie bezpośrednich walk.

       Od października 2021 r. jesteśmy zaangażowani we wszelkiego rodzaju pomoc dzieciom z Katolickiego Domu Dziecka „ARKA” w Pionierskiem –  mieszczącym się niedaleko Mariupola na Ukrainie. Niektóre z dzieci właściwie nie pamiętają czasów pokoju, gdyż urodziły się już w okresie trwającej wojny w Donbasie. Dom Dziecka „ARKA” został zajęty przez rosyjskich żołnierzy i służył im jako kwatera. Dzięki naszemu zaangażowaniu 35 dzieci ze wspomnianego domu dziecka przyjechało w pierwszych dniach wojny do Polski i mieszkało w naszym kraju przez pięć miesięcy. Obecnie dzieci powróciły do swojej ojczyzny – do nowego domu  położonego w rejonie Karpat. Jest to dość spokojny teren w kontekście trwającej w tym kraju wojny. Dom ten wymaga jednak uposażenia, stąd apelujemy o wsparcie na rzecz zapewnienia odpowiednich warunków zamieszkania dzieci. Potrzebne są łóżka, meble, sprzęt kuchenny i wszystko to, co jest niezbędne do życia. Co ważne – pomoc przekazujemy dostarczając ją indywidualnie do dzieci na Ukrainie. Posiadamy również historię uwiarogodnienia udzielanej przez nas pomocy, którą możecie obejrzeć na stronie internetowej pod adresem: http://pzl.tarnobrzeg.pl/category/pomagamy-ukrainie

       Obecnie chcemy rozpocząć nowy projekt dotyczący pomocy ludności cywilnej w rejonie bezpośrednio toczonych walk. W tym zakresie współpracujemy z Kurią Biskupią w Charkowie, która wspiera ludność cywilną w obszarach frontowych oraz nawiązaliśmy partnerstwo z ukraińską organizacją społeczną o nazwie “I Care” (Піклуюсь), która powstała w 2013 r. i od początku wojny aktywnie włączyła się w proces pomocy wojsku i cywilom na linii frontu. Zespół „I Care” liczy ponad czterdziestu wolontariuszy pomagających ludności cywilnej w rejonie bezpośrednich walk oraz w szpitalach polowych. Biuro organizacji znajduje się w Żółkwi, (obwód lwowski, 25 km od granicy z Polską).

   „I Care” działa w obwodach przyfrontowych takich jak: Charków, Donieck, Ługańsk, Sumy, Chersoń, Mikołajów, Zaporoże, Połtawa, Odessa. Liderem organizacji jest Ukrainka pochodzenia polskiego.

      Wspólnie ze wspomnianą organizacją włączamy się w pomoc cywilom w rejonie bezpośrednich działań wojennych. Dotrzemy z pomocą tam, gdzie inne organizacje i instytucje nie docierają z uwagi na niebezpieczeństwo związane z działaniami wojennymi. Potrzeby w tym zakresie są bardzo duże, dlatego niezmiernie ważna jest każda forma wsparcia w postaci m.in.: odzieży, leków, środków opatrunkowych, koców, żywności.

       Miejscem docelowym naszej pierwszej misji, którą planujemy zrealizować pod koniec października bieżącego roku będzie gmina Szewczenkowe (obwód Mikołajowski) obejmująca dwadzieścia dwie wioski. Przez gminę przebiega linia frontu, a od marca 2022 r. tereny te są pod rosyjską okupacją. Obecnie z uwagi na trwające tam działania wojenne pod okupacją pozostaje wciąż 5 wiosek. Należy wspomnieć, iż 70% budynków jest uszkodzonych lub uległo całkowitemu zniszczeniu. Przed wojną ludność gminy wynosiła w przybliżeniu 16 tys. mieszkańców – obecnie na terenach kontrolowanych przez Ukrainę pozostało 3 tys., a na terenach okupowanych 1,5 tys. W załączeniu przekazujemy Wam zdjęcia przesłane w dniu 10 października przez naszą partnerską organizację z Ukrainy, które obrazują skalę zniszczeń regionu do którego adresujemy obecną akcję. Akcję przekazywania pomocy na Ukrainie
w rejonie obwodu Mikołajewskiego będę nadzorował osobiście.

    Będziemy wdzięczni za każdy rodzaj i wymiar przekazanego przez Koleżanki i Kolegów myśliwych wsparcia. Prosimy również o upowszechnienie w/w informacji wśród członków Waszych kół łowieckich. Dziękujemy równocześnie za dotychczas przekazane już wsparcie finansowe i rzeczowe od kół łowieckich i indywidualnych myśliwych, które pozwoliło nam nie tylko pomóc walczącej Ukrainie i dzieciom z tego kraju ale ociepliły społeczny wizerunek PZŁ.

       Środki finansowe można przekazać na rachunek bankowy Polskiego Związku Łowieckiego Okręg Tarnobrzeg o numerze: PEKAO S.A. O/Tarnobrzeg 38 1240 2744 1111 0000 3990 9866 z dopiskiem „Pomoc ofiarom wojny na Ukrainie”. Wsparcie rzeczowe gromadzimy w magazynie mieszczącym się na strzelnicy myśliwskiej w Tarnobrzegu przy ul. Strzeleckiej 4. Dodatkowych informacji udziela Robert Bąk pod numerem telefonu: 601 168 152 lub 600 217 507 oraz poprzez pocztę elektroniczną: slombryk@gmail.com

 

                                                                                             Robert Bąk

                                                                                          łowczy okręgowy

 

 

Dodaj komentarz

Close Menu