Uzupełniające szkolenie prowadzących strzelania na strzelnicy myśliwskiej.

Zarząd Okręgowy PZŁ w  Tarnobrzegu w związku z § 3 pkt. 2 Uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej Nr 256/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie „Regulaminu uzyskiwania uprawnień sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego oraz prowadzącego strzelanie w Polskim Związku Łowieckim”  organizuje w dniu 30.01.2021 r. od godz.9.00 za pomocą komunikatora Skype szkolenie uzupełniające w zakresie pomocy medycznej, dla osób, które uzyskały tytuł sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu w celu nabycia uprawnień „Prowadzącego strzelanie”.

Tematyka 6 godzinnych zajęć z zakresu „Pomoc medyczna”, obejmuje:

  • Funkcjonowanie organizmu ludzkiego- witalne organy (Fizjologia i anatomia)
  • Rodzaje urazów mechanicznych i sposoby ich opatrywania
  • Poprawna informacja o zdarzeniu
  • Tamowanie krwawienia (opatrunki hemostatyczne, staży taktyczne itd.)
  • Zabezpieczenie poszkodowanego
  • Transport poszkodowanego
  • Traktowanie osób odwodnionych i w stanie hipotermii
  • Zachowanie wobec osób dotkniętych epilepsją, udarem lub zawałem

Zapisy proszę kierować na mail zo.tarnobrzeg@pzlow.pl podając imię i nazwisko, telefon kontaktowy i adres mail na który zostanie wysłany link aktywacyjny do komunikatora Skype. Na 15 min przed spotkaniem, zostanie wysłany na podany w zgłoszeniu adres mailowy link, za pomocą którego będzie można dołączyć do spotkania – nie jest wymagana instalacja Skype.

Odpłatność za kurs wynosi 50 zł za osobę płatne na konto Zarządu Okręgowego do dnia 29.01.2021 r.

Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu

Dodaj komentarz

Close Menu