Myśliwi dla pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego Okręg Tarnobrzeg w dniu 1 marca 2019 r. włączy się w działania na rzecz organizacji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, który będzie obchodzony w Tarnobrzegu. Wsparciem dla organizacji będzie ufundowanie przygotowanego przez kol. Leszka Kosiora poczęstunku w postaci pieczonego dzika, którego przekazał kol. Adam Grad. Zachęcamy wszystkie koleżanki i kolegów zrzeszonych w PZŁ do udziału w w/w uroczystościach. Niech wszystkim myśliwym towarzyszy świadomość tego, że pamięć o Żołnierzach Wyklętych to ważny element budowania współczesnej postawy patriotycznej. Dzięki ich walce i poświęceniu dziś Polska jest wolna a my cieszymy się pełnią swobód demokratycznych.
Darz Bór
Robert Bąk – łowczy okręgowy

Dodaj komentarz

Close Menu