Tu jesteśmy

ul. Strzelecka 4
39-400 Tarnobrzeg

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Kontakt

Tel./fax 15 822 60 89  zo.tarnobrzeg@pzlow.pl  zo.tarnobrzeg_finanse@pzlow.pl

Rachunek

PEKAO S.A. O/Tarnobrzeg
38 1240 2744 1111 0000 3990 9866

Kod SWIFT Bank Pekao S.A.

PKOP  PL  PW

Close Menu