Udział Koła Łowieckiego „Bażant” w Dwikozach w uroczystościach i imprezach środowiskowych w 2019 r.

Udział Koła Łowieckiego „Bażant” w Dwikozach w uroczystościach i imprezach środowiskowych w 2019 r.

Najważniejszą imprezą mijającego roku były obchody 70- lecia powstania Koła „Bażant”. Uroczystość, która odbyła się 9 sierpnia 2019 r. zapoczątkowała Msza Święta w kościele parafialnym p.w. Świętego Andrzeja Boboli w Dwikozach. Mszę odprawili: ksiądz proboszcz  parafii – Stanisław Czachor oraz ksiądz Marek Dzióba – proboszcz parafii z Ostrowca Świętokrzyskiego, myśliwy zaprzyjaźniony z naszym kołem,  który wygłosił piękne, tematyczne kazanie. Oficjalne uroczystości odbyły się w Dworze Dwikozy z udziałem zaproszonych gości: starosty sandomierskiego Pana Marcina Piwnika, burmistrza miasta i gminy Zawichost Pani Katarzyny Kondziołek, przedstawicieli gminy Dwikozy: wójta Pana Marka Łukaszka, skarbnika gminy Pani Marii Wieczorek, sekretarza gminy Pani Moniki Mochul. W uroczystościach także wzięli udział: zastępca nadleśniczego z Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski Pan Mieczysław Wielgus, Łowczy Okręgowy PZŁ Kolega Robert Bąk oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych Kół Łowieckich z Sandomierza, Jakubowic i Łoniowa. Myśliwi, ich żony a także zaproszeni goście wspaniale bawili się do białego rana przy dźwiękach orkiestry oraz suto zastawionych stołach.

 

Inne imprezy i uroczystości przedstawiamy w chronologicznej kolejności:

 

  • 3 marca – udział z naszym poczęstunkiem w uroczystościach odpustowych pod nazwą „Ostrowieckie Kaziuki”, przy kościele p.w. Świętego Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim.
  • 26 maja – udział Pocztu Sztandarowego Koła w uroczystej mszy św. z okazji 25- lecia kapłaństwa proboszcza parafii p.w. Świętego Kazimierza Królewicza, jednocześnie myśliwego, zaprzyjaźnionego z naszym Kołem Kolegi Marka Dzióby oraz 35-lecia powstania w/w parafii.
  • 2 czerwca – udział w pikniku z okazji Dnia Rodziny, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Winiarach, dla społeczności wsi: Winiary, Winiarki i Kępa Chwałowska. Na imprezie tej częstowaliśmy gości bigosem myśliwskim.
  • 9 czerwca – udział w Gminnym Święcie Ludowym w Dwikozach, gdzie również częstowaliśmy przybyłych potrawami z dziczyzny.
  • 7 lipca – udział w Gminnym Święcie Pomidora – przygotowaliśmy poczęstunek z potraw i wyrobów z dziczyzny, gdzie wydaliśmy ok. 500 porcji. Zaprezentowana została również ekspozycja trofeów myśliwskich.
  • 4 sierpnia – udział Pocztu Sztandarowego w Niżańskim Festiwalu Kultury Łowieckiej w Nisku. Reprezentowaliśmy brać myśliwską, jako jedyne Koło z lewej strony Wisły.
  • 18 sierpnia – udział w Gminnych Dożynkach w Dwikozach, w których dwóch naszych myśliwych zostało zaproszonych do składu zespołu niosącego Wieniec Dożynkowy wsi Dwikozy. Koło, jak zwykle przygotowało ekspozycję trofeów myśliwskich oraz poczęstunek z dań z dziczyzny.
  • 6 września – na prośbę powiatowej ARiMR przygotowaliśmy stoisko na okoliczność obchodów 25- lecia Agencji na szczeblu wojewódzkim. W namiocie, będącym naszą własnością, podejmowaliśmy gości bigosem i wyrobami z dziczyzny.

 

Chcemy dodać, że Koło nasze, jego przedstawiciele: zarząd i myśliwi, szczególnie dbają o kontakty i integracje z miejscową społecznością, szkołami i innymi instytucjami w celu pozytywnego kreowania wizerunku myślistwa jako potrzebnego i skutecznego sposobu działania dla dobra przyrody, podnoszenia świadomości społecznej oraz edukacji młodego pokolenia. Myśliwi, sprawując opiekę nad dziko żyjącą zwierzyną trwale włączają się w poczynania na rzecz ochrony ekosystemu. Także, jako mieszkańcy tych okolic angażujemy się w bieżące życie społeczno – kulturalne ludności. Deklarujemy, że jesteśmy otwarci na każdą współpracę, z każdym podmiotem, jeżeli nas o to poprosi, w tym zakresie.

Zarząd Koła „Bażant” w Dwikozach

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć, które uzupełnią naszą informację o walor wizualny.

 

 

Dodaj komentarz

Close Menu