TURNIEJ WIEDZY PRZYRODNICZO – ŁOWIECKIEJ.

TURNIEJ WIEDZY PRZYRODNICZO – ŁOWIECKIEJ

Nadleśnictwo Janów Lubelski, Ośrodek Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie, Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu oraz Koło Łowieckie „Sokół” nr 25 Zdziłowice.

Mają zaszczyt zaprosić uczniów szkół podstawowych, trzecich klas gimnazjum oraz szkół ponadpodstawowych na I Regionalny Turniej Przyrodniczo – Łowiecki. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat: fauny i flory Ziemi Janowskiej, jej ochrony gatunkowej oraz bogatej tradycji łowieckiej regionu, roli łowiectwa w utrzymaniu równowagi naturalnego środowiska oraz miejsc pamięci narodowej.

Turniej będzie się odbywał w kilku kategoriach:

 1. Turniej wiedzy, obejmujący zakresem:
 • Występowanie i ochrona gatunkowa zwierząt i roślin Lasów Janowskich
 • Rezerwaty przyrody Nadleśnictwa Janów Lubelski
 • Tradycja łowiecka, procesy restytucji zagrożonych gatunków (głuszec)
 • Sposoby ochrony i rozwoju populacji zwierząt łownych
 • Miejsca pamięci narodowej
 1. Konkurs na najlepszą budkę lęgową lub karmik (budka lęgowa wykonana według parametrów technicznych znajdujących w załączniku nr 2) Praca powinna zawierać metryczkę (szkoła, autor pracy, nauczyciel opiekun, adres szkoły i tel. kontaktowy). Maksymalnie 2 uczestników ze szkoły
 2. Konkurs plastyczny:
 • Prace plastyczne wykonane dowolną techniką o tematyce walorów przyrodniczych regionu. Praca powinna zawierać metryczkę (szkoła, autor pracy, nauczyciel opiekun, adres szkoły i tel. kontaktowy). Maksymalnie 2 uczestników ze szkoły

Finał turnieju odbędzie się 23 maja 2019 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim o godzinie 10.00. Organizator zapewnia cenne nagrody rzeczowe, dyplomy oraz poczęstunek.

W turnieju wiedzy szkołę będzie reprezentować drużyna 3 osobowa. Turniej wiedzy będzie miał charakter testu. Czas na rozwiązanie będzie wynosił 45 minut.Test został opracowany na podstawie:

 • Stanisław Godlewski – „Vademecum myśliwego”. Zakres: Rozdział VI (łoś, jeleń ,sarna, dzik, lis, borsuk, kuna,zając szarak, bażant, kaczka krzyżówka), Rozdział VII (Ryś, Wilk, Głuszec).
 • Lasy Janowskie. Leśny Kompleks Promocyjny –broszura informacyjna.

Uczestników turnieju wiedzy, Ośrodek Edukacji Ekologicznej zaprasza na warsztaty przyrodnicze.Pracownicy OEE i myśliwi przekażą uczestnikom wiedzę i materiały na podstawie, których został przygotowany test. Warsztaty odbędą się 8 maja 2019 roku (wymagane wcześniejsze zgłoszenie, na karcie zgłoszeniowej).

Drużyny należy zgłaszać do 6 maja 2019 roku, korzystając z formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres tomasz.macherzynski@lublin.lasy.gov.pl lub pocztą tradycyjną(na kopercie dopisek Turniej Łowiecko – Przyrodniczy)

Budki lęgowe, karmiki oraz prace plastyczne muszą być dostarczone do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim do 17 maja 2019 roku.

Adres organizatora TURNIEJU WIEDZY PRZYRODNICZO – ŁOWIECKIEJ

Ośrodek Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie

 1. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35H, 23-300 Janów Lubelski

Wszelkie dodatkowe informację pod numerem telefonu 695-645-962 lub e-mail tomasz.macherzynski@lublin.lasy.gov.pl

Dodaj komentarz

Close Menu