Rozporządzenie MRiRW w sprawie zasad bioasekuracji.

“Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

z dniem 1 lutego wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w  w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik.

Zapoznajcie się i przestrzegajcie. Darz Bór!”

Bioasekuracja-myśliwych-Dz.-U-160 (1)

Dodaj komentarz

Close Menu