PROCEDOWANIE ROCZNYCH PLANÓW ŁOWIECKICH.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu informuje, że wszystkie dostarczone przez koła łowieckie Roczne plany łowieckie na sezon łowiecki 2020/2021 zostały zaopiniowane i przesłane pocztą tradycyjną do właściwych terytorialnie Izb Rolnych celem ich dalszego procedowania. W chwili obecnej czekamy na odesłanie w/w dokumentów przez Izby. Po ich otrzymaniu niezwłocznie zostaną one rozesłane do nadleśnictw celem ich zatwierdzenia.

Te koła łowieckie, które nie dostarczyły Rocznych planów łowieckich do tutejszego Okręgu do dnia 18 marca 2020 r. z uwagi na kryzys wywołany stanem epidemii w kraju, prosimy o uzgadnianie planów ( na miarę zastosowanych procedur przez poszczególne urzędy) przez wójtów/burmistrzów/prezydentów i przesyłanie ich pocztą tradycyjną na adres tutejszego Zarządu. Po ich otrzymaniu Zarząd nasz niezwłocznie je zaopiniuje i przekaże do właściwych Izb Rolnych celem dalszego procedowania.

Dodaj komentarz

Close Menu