Polowania wielkoobszarowe.

                                                                                                                                       Tarnobrzeg, dnia 2018-12-21

            Zarządy Kół Łowieckich

           Okręgu PZŁ w Tarnobrzegu

 Szanowni Koledzy – Członkowie Zarządów Kół Łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie
wymienione w piśmie Głównego Lekarza Weterynarii.

 

W nawiązaniu do pisma Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 13 grudnia 2018 r. , którego kopię przesyłam w załączeniu, dot. zintensyfikowania odstrzału dzików z uwagi na redukcję populacji w kontekście rozprzestrzenianie się na terenie kraju wirusa ASF, proszę o zastosowanie się do zaleceń bezpośrednio wynikających z niniejszego pisma.

Biorąc pod uwagę fakt, że koła łowieckie posiadają już zatwierdzone i wdrażane plany polowań zbiorowych i nie ma możliwości w terminie do 15 stycznia 2019 r. zmodyfikowania tychże planów, proszę w miarę możliwości wejść w uzgodnienia z sąsiednimi kołami, które w tych samych terminach organizują polowania zbiorowe w celu ewentualnego wypracowania wspólnej strategii opolowywania obwodów w kontekście organizacji tzw. polowań wielkoobszarowych.

Sprawę proszę potraktować, jako pilną.

                                                                                           Darz Bór!

                                                                     Robert Bąk – Łowczy Okręgowy

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii

Dodaj komentarz

Close Menu