Okręgowy Hubertus Nadsański 29.09.2019 r.

Okręgowy Hubertus Nadsański 29.09.2019 r.

                                                                                                                                      Tarnobrzeg, dnia 09.09.2019 r.

Zarządy Kół Łowieckich
Okręgu PZŁ Tarnobrzeg

      Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu jest organizatorem „Hubertusa Nadsańskiego 2019”.

 Uroczystość ta odbędzie się w dniu 29 września 2019 r. w miejscowości Żabno, gmina Radomyśl nad Sanem. Hubertus jest jedynym, centralnym przedsięwzięciem w skali naszego okręgu, który stwarza niepowtarzalne warunki
do zaprezentowania naszego Zrzeszenia i jego dorobku mieszkańcom regionu. Jest to również doskonała okazja do wzajemnej integracji środowisk łowieckich i kół z okręgu, wymiany doświadczeń i wspólnego poznawania się.

Z uwagi na rangę uroczystości oraz zgodnie z założeniem rozwoju naszego okręgu dotyczącym budowania pozytywnego odbioru społecznego myśliwych zwracam się z prośbą do kół łowieckich o obecność na tejże uroczystości.

Wytyczne organizacyjne dla kół są następujące:

  1. Rozstawianie namiotów wystawowych i stoisk odbędzie się w niedzielę 29 września 2019 r. od godz. 7.00. Prace związane z przygotowaniem stoiska powinny zakończyć najpóźniej do godz. 11.00. Miejsce przyporządkowane dla danego koła będzie oznaczone stosowną tabliczką;
  2. Stosownym by było, aby każde z kół przygotowało degustację potraw z dziczyzny.
  3. Prosimy o wydawanie posiłków  dopiero po zakończonej gonitwie konnej za „lisem”;
  4. Udział pocztów sztandarowych kół z terenu okręgu jest obowiązkowy.

Pozostałe informacje odnajdą koledzy na załączonej wizualizacji plakatu promującego uroczystości. Raz jeszcze serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w obchodach Hubertusa Nadsańskiego.

Darz Bór

Zarząd okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu

Dodaj komentarz

Close Menu