OGŁOSZENIE

                                                                                                                                                    Zielona Góra, 26 maja 2021 r.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WRAZ Z WŁASNOŚCIĄ BUDYNKÓW                       I BUDOWLI POŁOŻONEJ W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ NR  15

 

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ZARZĄD OKRĘGOWY W ZIELONEJ GÓRZE

ul. Poznańska 13, 65 -137 Zielona Góra

NIP: 526-030-04-63, REGON: 00074227900450

Tel.: 68 327 23 70, 68 324 83 48

Faks: 68 324 83 48,

e-mail: zo.zielonagora@pzlow.pl

 

ogłasza  pisemny  przetarg  nieograniczony  na  sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie, położonej                        w Zielonej Górze przy ul. Poznańskiej 15, obręb 10, nr ewidencyjny działki 468 o powierzchni 61 755 m², dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi księgę wieczystą KW Nr  ZG1 E /00052664/7 wraz                   z budynkami i budowlami stanowiącymi własność Polskiego Związku Łowieckiego, znajdującymi się na nieruchomości. Nieruchomość jest oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 2.09.2093 r. na cele sportowo-rekreacyjne (strzelnica sportowa) niezwiązane z prowadzeniem działalności zarobkowej. Nieruchomość wolna jest od ograniczonych praw rzeczowych, ciężarów i obciążeń. Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy usługowej.

 

Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi: 12 000 000 zł (dwanaście milionów złotych).

Wysokość podatku VAT, która będzie doliczona do ceny, zostanie określona po otrzymaniu od Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego (jeżeli będzie należny). 

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze wystąpił do Krajowej Informacji Skarbowej                    z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej sprzedaży nieruchomości. 

Wadium wynosi: 5 % ceny wywoławczej nieruchomości tzn. 600 000 zł (sześćset tysięcy złotych).

Minimalne postąpienie wynosi: 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Oględzin  nieruchomości  można  dokonać  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  terminu pod  numerem telefonu: 68 327 23 70.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu oraz REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WRAZ Z WŁASNOŚCIĄ BUDYNKÓW I BUDOWLI  POŁOŻONEJ W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ NR 15 zamieszczono na stronie internetowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze: www.zielonagora.pzlow.pl.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny                                 i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

 

 

 

                                                                                    

 

Dodaj komentarz

Close Menu