Odstrzał bobrów

Szanowni Koledzy – Członkowie Zarządów Kół Łowieckich oraz Myśliwi polujący na obwodach łowieckich wchodzących administracyjnie w skład Województwa Świętokrzyskiego

W nawiązaniu do pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 22 listopada 2018 r., którego kopię zamieszczamy poniżej, dot. zintensyfikowania odstrzału bobrów mającą na celu redukcję populacji tego gatunku z uwagi na wielkość szkód wyrządzonych przez ten gatunek proszę o zwiększenie ilości polowań myśliwych na bobry.

Darz Bór!

Robert Bąk – Łowczy Okręgowy

Dodaj komentarz

Close Menu