OCENA PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU JELENI BYKÓW sezon 2018/2019

OCENA PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU JELENI BYKÓW sezon 2018/2019

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu na podstawie Zarządzenia Zarządu Głównego PZŁ Nr 4 z dnia 11 maja 2006r. w sprawie terminów oceny prawidłowości odstrzałów łosi, jeleni, jeleni-sika, danieli, rogaczy oraz muflonów organizuje ocenę prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego pozyskanych w sezonie 2018/2019 w dniach:

  • 28 marca (czwartek) br. w godz. 900 – 1200 w siedzibie Nadleśnictwa Rozwadów,
    Przemysłowa 1 w Stalowej Woli. Termin dotyczy trofeów pozyskanych na terenie Nadleśnictw: Biłgoraj, Gościeradów, Janów Lubelski, Rozwadów i Rudnik.
  • 30 marca (sobota) br. w godz. 900 – 1200 na strzelnicy myśliwskiej PZŁ
    w Tarnobrzegu. Termin dotyczy trofeów pozyskanych na terenie Nadleśnictw: Chmielnik, Łagów, Nowa Dęba, Ostrowiec Świętokrzyski, Staszów.

Zarządy kół sporządzą wykazy wg załączonego wzoru, uchwalonego Zarządzeniem Zarządu Głównego PZŁ Nr 3/2018 z dn. 11 września 2018 r. (aktywny arkusz oceny można pobrać www.pzl.tarnobrzeg.pl,PZŁ do pobrania) i podpisane oryginały arkuszy oceny przekażą do tut. Zarządu w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 25.03.2019 r.

Zarządy kół prosimy o dopilnowanie:

  • właściwej preparacji trofeum przez myśliwego
  • zaopatrzenia trofeów w metrykę zawierającą: nazwisko imię myśliwego, nr obwodu łowieckiego, data pozyskania, numer pod którym trofeum jest ujęte w arkuszu oceny sporządzanym przez koło.

Dodaj komentarz

Close Menu