Myśliwska paczka – podsumowanie akcji w ZO PZŁ Tarnobrzeg

Myśliwska paczka – podsumowanie akcji w ZO PZŁ Tarnobrzeg

 

 

Myśliwska paczka – podsumowanie akcji w ZO PZŁ Tarnobrzeg

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu zakończył realizację akcji „Myśliwska Paczka”. Działania w zakresie wsparcia dzieci z terenu Okręgu i na Ukrainie przyniosły w tym roku darczyńcom wiele radości i ciepłych uśmiechów ze strony obdarowanych dzieci. W rolę „Zielonych Mikołajów” wpisali się w tym roku kol. Dawid Szymański, kol. Aneta Rybińska-Nowak, kol. Arleta Ślusarczyk, kol. Edyta Brzezińska, kol. Daniel Kozioł  oraz kol. Robert Bąk. Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu składa gorące podziękowania tym osobom za zaangażowanie i wsparcie w pomoc dzieciom.

Akcja odbyła się zarówno na terenie Okręgu jak również i poza granicami kraju – na Ukrainie. Kol. Dawid Szymański przeprowadził w ramach akcji zbiórkę funduszy oraz zakupił  prezenty  dla dzieci z domów dziecka. Paczki w ramach akcji trafiły do każdego dziecka, które zły los skierował do placówek opiekuńczo-wychowawczych w  Nieskurzowie, Opatowie, Ożarowie, Tarłowie, Zakładu Poprawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz do  dzieci
z Domu Dziecka Jezus w Rudniku nad Sanem.

Z kolei wsparcie dzieci w ramach akcji „Myśliwskiej paczki” na Ukrainie dotyczyło przekazania wspólnie z PCK Oddział Przeworsk oraz Biurem Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca 700 paczek dzieciom, które przebywają obecnie w Żółkwi z uwagi na trwającą wojnę. Dodatkowo, jako ZO PZŁ Tarnobrzeg przekazaliśmy 300 paczek do Bachmutu, gdzie obecnie toczą się krwawe walki. W samym mieście przebywa ponad 300 dzieci, które żyją w piwnicach. Ponadto przekazaliśmy pomoc rzeczową oraz słodycze dzieciom z Domu Dziecka „Arka”, które obecnie przebywają w Mukaczewie na Ukrainie. Wartość tego wsparcia to blisko 35 tyś. PLN, gdyż na rzecz organizacji tej pomocy Fundacja Q z Nowej Dęby przekazała 10 laptopów. Okręg zaś przekazał 50 kg słodyczy, 100 litrów skoków, rzutnik multimedialny oraz zmywarkę.

Podsumowywując naszą akcję w kategorii wyceny udzielonego wsparcia na rzecz dzieci dochodzimy do kwoty bliskiej 200 tyś. PLN. To bardzo dużo choć warto wspomnieć, iż nasz Okręg na rzecz pomocy mieszkańcom Ukrainy w ramach organizowanych misji humanitarnych przekazał pomoc o wartości blisko 2 mln. PLN. Nasze zaangażowanie w akcje pomocowe i humanitarne buduje nasz wizerunek, jako myśliwych, bowiem prowadząc gospodarkę łowiecką nie zapominamy również okazywać serce dzieciom i ludziom w potrzebie.

 

Dodaj komentarz

Close Menu