Myśliwi z naszego okręgu na konferencji  w Ciężkowicach.

Myśliwi z naszego okręgu na konferencji w Ciężkowicach.

W dniu 19 października 2019 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Sławomira Pawlikowskiego  hunting-travel.pl „Pawlikowski Huntig Travel”  pt. „Jak racjonalnie gospodarować populacjami zwierzyny grubej ?”  w przepięknym miejscu, Muzeum przyrodniczym im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach. muzeum.ciezkowice.pl

Konferencję otworzył Sławomir Pawlikowski.

Dr inż. Marek Wajdzik przedstawił bardzo ciekawie następujące zagadnienia:

– Zmiany w biologi i ekologi gatunków( sarny, jelenia szlachetnego i dzika)

– Cele i zadania monitoringu populacji dzikich zwierząt.

– Gospodarowanie populacjami zwierząt na tle zmian gospodarczych i środowiskowych.

W przerwie konferencji  dzięki uprzejmości Wojciecha Sanka mieliśmy możliwość zwiedzenia muzeum i wysłuchania ciekawych opowieści związanych z historią tego urokliwego miejsca.

Ostatnią częścią konferencji był również ciekawy temat:

– Metody polowań na zwierzynę grubą i ich wpływy na populacje sarny, jelenia szlachetnego i dzika, przedstawiony przez Sławomira Pawlikowskiego.

Nie zabrakło również  pokazu wabienia przy użyciu najnowszych wabików w wykonaniu Sławomira Pawlikowskiego

Wszyscy słuchacze  dostali pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa w tejże bardzo ciekawej konferencji.

Zachęcam do odwiedzenia ciekawego Muzeum przyrodniczego w Ciężkowicach.http://muzeum.ciezkowice.pl

Darz Bór

Grzegorz Jelonek

Dodaj komentarz

Close Menu