Myśliwi pamiętają o męczeństwie niezłomnych..

Myśliwi pamiętają o męczeństwie niezłomnych..

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu podjął się realizacji inicjatywy upamiętnienia walki i męczeństwa mieszkańców regionu, którzy podczas II wojny światowej oraz tuż po jej zakończeniu złożyli ofiarę z własnego życia na ołtarzu Ojczyzny.
W miejscowości Zabrnie Górne, gmina Grębów, powstanie upamiętnienie żołnierzy
i mieszkańców, którzy związani byli z działalnością Armii Krajowej w tym regionie oraz
w okresie powojennym walczyli w podziemiu antykomunistycznym. Dzięki przychylności Nadleśnictwa Rozwadów, Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu podpisał stosowane porozumienie, na podstawie którego na terenie Lasów Państwowych powstanie owo upamiętnienie. Na miejscu dawnej gajówki stanie dębowy krzyż z napisem „Bóg-Honor-Ojczyzna” wraz z granitową tablicą na której zamieszczone zostaną imiona
i nazwiska tych, którzy ponieśli ofiarę w walce z okupantem niemieckim, sowieckim oraz przeciwstawiali się komunistycznemu reżimowi po II wojnie światowej. Dawna gajówka była podczas II wojny światowej placówką Armii Krajowej, zaś po jej zakończeniu wykorzystywane było to miejsce  przez Oddział Leśny Tadeusza Gajdy „Tarzana”, jako zaplecze w walce z reżimem komunistycznego aparatu władzy ludowej. Za działalność wolnościową część z osób działających w ramach tej placówki poniosła śmierć, zaś pozostali otrzymali wyroki więzienia.             Realizacja przedsięwzięcia odbywa się dzięki wsparciu środowiska myśliwych
i  regionalistów. Planowany termin zakończenia prac to koniec lipca 2020 r.

Darz Bór

Robert Bąk

Dodaj komentarz

Close Menu