Kontynuacja introdukcji bażantów w KŁ „Nadwiślańskie” w Radomyślu nad Sanem.

Kontynuacja introdukcji bażantów w KŁ „Nadwiślańskie” w Radomyślu nad Sanem.

W dniu 14.03.2020 r. zgodnie z uchwalonym planem działalności koła na rok gospodarczy 2019/2020 zostały wypuszczone w łowisko zakupione bażanty w ilości 225 sztuk. Z tej liczby 210 dorosłych kur  i  15 kogutów. Intensywna redukcja drapieżników szczególnie lisów daje nadzieję /o ile pogoda będzie sprzyjać/, że duży procent zakupionych kuraków będzie miała szanse przeżycia ku zadowoleniu naszych myśliwych.

Przygotował: Sylwester Chmielowiec

Dodaj komentarz

Close Menu