Komunikat w sprawie Walnych Zgromadzeń.

L.dz.182/20                                                                                                                                      Tarnobrzeg, dnia 2020-03-17

                                                                                Zarządy Kół Łowieckich

                                                                                ZO PZŁ w Tarnobrzegu

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu działając w oparciu o § 98 ust. 1 pkt 14, 23 i 28 Statutu PZŁ, mając na uwadze zapisy USTAWY z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), w celu zminimalizowania narażenia na zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2 powodującym zachorowania na COVID-19 u ludzi zaleca wstrzymanie organizacji Walnych Zgromadzeń w kołach łowieckich na okres co najmniej 3 miesięcy.

Łowczy okręgowy

Zarządu okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu

Robert Bąk

Dodaj komentarz

Close Menu