Komunikat

        

     KOMISJA  GOSPODARKI  ŁOWIECKIEJ  I HODOWLI  W  POROZUMIENIU  Z  ŁOWCZYM  OKRĘGOWYM  ORAZ  W POROZUMIENIU Z  KOMISJĄ  OCENY  PRAWIDŁOWOŚCI  ODSTRZAŁU  SAMCÓW  ZWIERZYNY  PŁOWEJ  PROWADZI  PRACĘ  NAD  ZMIANĄ  KRYTERIÓW  SELEKCJI  OSOBNICZEJ  JELENI  BYKÓW .   PRACE  NAD  ZMIANĄ  ZASAD  ODSTRZAŁU  SELEKCYJNEGO  W  OKRĘGU  TARNOBRZESKIM  MAJĄ  NA  CELU  DOSTOSOWANIE  ZASAD  SELEKCJI  DO  JAKOŚCI   POPULACJI  JELENI  BYKÓW  BYTUJĄCEJ  NA  TERENIE  OKRĘGU .                                                                                                                                                                                                      ZMIANY  MAJĄ  NA  CELU PODNIESIENIE  JAKOŚCI  OSOBNICZEJ  JELENI  BYKÓW  ORAZ  MOŻLIWOŚĆ  WYKONANIA  PLANOWANEGO   ODSTRZAŁU.  NA  POSIEDZENIU  KOMISJI  W  DNIU  06.05.2021R.  O  GODZ.17.00  BĘDZIE  PROWADZONA  DYSKUSJA  NAD PROPONOWANYMI  ZMIANAMI.   MYŚLIWI  ZAINTERESOWANI  PRACAMI  NAD  ZMIANAMI  ZASAD  SELEKCJI  PROSZENI  SĄ  O KONTAKT  TELEFONICZNY  Z  PRZEWODNICZĄCYM  KOMISJI.

DARZ BÓR  MARIUSZ  GORTYCH           

Dodaj komentarz

Close Menu