Koło Łowieckie „Janowskie Bory” – edukacja  przez kontakt z przyrodą.

Koło Łowieckie „Janowskie Bory” – edukacja przez kontakt z przyrodą.

Rozpoczął się trudny okres dla wolno żyjącej zwierzyny. Jest to  też okres intensywnego dokarmiana zwierząt przez myśliwych. Co jakiś czas grupy myśliwych odpowiedzialne za swoje rejony dokonują wykładania karmy. W tym celu w piwnico – magazynach rozmieszczonych na ternie obwodu zgromadzona została karma soczysta buraki, karma sucha konieczna  oraz kukurydza. Podczas dokarmiania przez myśliwych i stażystów w czynnościach tych uczestniczyły dzieci w wieku szkolnym. Do paśników i na poletka zaporowe  wykładana była kiszonka i kukurydza. Uczestnictwo w tych czynnościach przez młodzież było nie wątpliwie bardzo pożyteczną lekcją poglądową z dziedziny ochrony zwierząt w okresie zimy. Dzieci z wielkim zapałem pomagały wykładać karmę mając  pewność, że w ten sposób pomagają przetrwać zimę sarnom, jeleniom, dzikom i łosiom. W trakcie tych czynności dzieci zadawały mnóstwo pytań z dziedziny myślistwa i populacji żyjących w łowisku zwierząt. Za pomoc od Koła Łowieckiego otrzymały malowanki do kolorowania o tematyce dzikich zwierząt  co jeszcze bardziej pogłębi ich wiedzę w tym zakresie. Na koniec dzieci pytały kiedy następny raz myśliwi będą karmić zwierzęta bo z chęcią by się przyłączył.

 

Darz Bór

Prezes KŁ Zenon Nieradka

Dodaj komentarz

Close Menu