Członek Zarządu kol.Grzegorz Jelonek-Łowczy Koła Łowieckiego „Pustułka”Ożarów.

Ur.30.05.1974 r. Członek Polskiego Związku Łowieckiego i Koła Łowieckiego „Pustułka” Ożarów od 2002 r. Syn wieloletniego Łowczego tego Koła Ś.P. Mariana Jelonka. Od 2017 r. Łowczy koła łowieckiego „Pustułka” Ożarów.

selekcjoner.
założyciel magazynu łowieckiego Pustułka TV.
organizator treningów i pikników strzeleckich.
miłośnik kynologii myśliwskiej.
organizator imprez promujących łowiectwo w lokalnym środowisku.
organizator spotkań i prelekcji z młodzieżą szkolną.
twórca zniczy Pamięci stawianych na grobach Kolegów Którzy Odeszli w Krainę Wiecznych Łowów.
administrator strony internetowej Koła Łowieckiego Pustułka Ożarów : www.pustulkaozarow.pl
administrator strony internetowej Zarządu Okręgowego P.Z.Ł. w Tarnobrzegu: www.pzl.tarnobrzeg.pl
administrator strony Zarządu Okręgowego P.Z.Ł. w Tarnobrzegu na facebooku.
administrator facebookowych grup o tematyce łowieckiej.
Organizator I Hubertusa Ostrowieckiego.

Strażnik łowiecki.

Sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego.
Rycerz Św. Huberta, odznaczony najwyższym odznaczeniem Koła Łowieckiego „Pustułka ”w Ożarowie- Honorowym Kordelasem.
Nastały trudne czasy dla polskiego łowiectwa. Martwi mnie postępujący zanik kultury łowieckiej.
Jak wiemy przynależność do myśliwskiej braci wiąże się z powołaniem, charakterem i przede wszystkim wysoką kulturą osobistą. Nasi ojcowie i dziadkowie byli prawdziwymi szczęściarzami szczycąc się przynależnością do wąskiego wówczas grona prawdziwych myśliwych. Obecne czasy są zupełnie inne. Dlatego będziemy starali się kultywować obyczaje łowieckie używając zapomnianej gwary i tak ważnej tradycji. Ja osobiście jestem dumny i wdzięczny za to, że nasi starsi koledzy przekazali nam swoją cenną wiedzę i obyczaje łowieckie. Niestety niektórzy już polują w krainie wiecznych łowów, ale zawsze są w naszej pamięci. Stawiam na rozwój strzelectwa myśliwskiego i integrację wśród środowiska myśliwskiego.
Trafiliśmy w trudny temat i ciężkie czasy, ale dzięki odpowiedniemu zaangażowaniu i podejściu do tematu, integracji wśród kół łowieckich naszego okręgu, jesteśmy w stanie przedstawiać łowiectwo takim jakim jest zgodnie ze statutem, tradycją i obyczajami łowieckimi.

Darz Bór
Członek Zarządu Grzegorz Jelonek

Close Menu