Klub Dian ,,Wadera’’ przy Zarządzie Okręgowym, w Tarnobrzegu.

Klub Dian ,,Wadera’’ przy Zarządzie Okręgowym, w Tarnobrzegu.

Klub Dian ,,Wadera’’ przy Zarządzie Okręgowym, w Tarnobrzegu powstał z inicjatywy   Kol. Anety Rybińskiej -Nowak i polujących kobiet z różnych zakątków Okręgu. W spotkaniu założycielskim uczestniczyło 7 Dian.  W skład Zarządu Klubu wchodzą: Prezes Kol. Aneta Rybińska- Nowak, Skarbnik  Kol. Elżbieta Skrzypek, Sekretarz Kol. Pachla Patrycja.Na chwilę obecną Klub liczy 12 Dian, które na co dzień polują w różnych  kołach łowieckich. Klub jest organizacją dobrowolnie zrzeszającą kobiety polujące w Okręgu Tarnobrzeskim i należące do Polskiego Związku Łowieckiego. Działalność  naszego Klubu oparta jest na pracy społecznej członkiń, których główną ideą jest pielęgnowanie historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa polskiego. Zgodnie z §7 Statutu Klubu do głównych jego zadań należy w szczególności:
– promowanie łowiectwa wśród kobiet;
– pomoc kobietom w procedurze wstępowania w poczet członków Polskiego Związku Łowieckiego;
– organizowanie spotkań i  imprez propagujących cele Klubu;
– prowadzenie działalności szkoleniowej z zakresu łowiectwa mającej na celu podniesienie kwalifikacji;
– współpraca z komisjami i klubami specjalistycznymi PZŁ;
– współpraca z pokrewnymi klubami i zrzeszeniami kobiet za granicą;
– popularyzacja turystyki przyrodniczej;
– szerzenie wiedzy przyrodniczej ,ekologicznej w społeczeństwie;
– promowanie walorów turystycznych regionów;
– wpływanie na doskonalenie prawa dotyczącego  ochrony i wykorzystania środowiska oraz zasobów naturalnych;
– odpowiednie kształtowanie środowiska oraz reintrodukcję i introdukcję cennych gatunków zwierząt i ptaków;
– działalność informacyjną ,propagandową i kulturowo-oświatową np. organizowanie sympozjów, seminariów, wykładów, konkursów, szkoleń, kursów.
Diany naszego Klubu posiadają szeroką wiedzę, którą zdobywały na kursach i szkoleniach,  jak również od innych myśliwych którzy ,,zaszczepili’’    w nas i ,,zarazili’’ nas tą niesamowitą pasją. Jednakże, najważniejsza wiedza  i doświadczenie zdobywane jest  w naszym rodzimym środowisku. Przebywanie na łonie natury uczy nas pokory i szacunku do ,zwierząt i drugiego człowieka.  Mamy wśród nas Diany, które wychowały się w rodzinach myśliwskich. Dźwięk sygnałów myśliwskich, zapach czyszczonej broni czy opowieści z łowów towarzyszą im całe życie i przypominają o pięknych polowaniach z dziadkiem, ojcem czy też bratem. Nie sposób pominąć w tym miejscu informacji o naszej wspaniałej koleżance, Teresie Sibiga, która od wielu lat  jest związana  z łowiectwem jak również pełni funkcję Kierownika Zespołu Sygnalistów Myśliwskich ,,Raróg’’ przy Zarządzie Okręgowym w Tarnobrzegu i jest jedną z założycielek naszego Klubu. Muzyka płynąca z jej sygnałówki jest dla nas jak ,,miód na serce”. Dzięki pomocy i zaproszeniom od naszych kolegów z różnych kół, mamy możliwość uczestniczyć w polowaniach w różnych kołach naszego Okręgu, zawierać nowe przyjaźnie z innymi myśliwymi, dzielić się historiami z łowów i najważniejsze – być na łonie naszej kniei. Trzeba przyznać, że Klub Dian Wadera , który niedawno powstał przy Zarządzie Okręgowym w Tarnobrzegu pozyskał dwanaście wspaniałych dziewczyn, które potrafią połączyć swoje życie rodzinne, zawodowe z myśliwską pasją. Mamy dużo pomysłów na naszą działalność, które będziemy się starały realizować.  Łowiectwo jest dla nas stylem życia, Chcemy szerzyć  i edukować o naszej tradycji i kulturze łowiectwa w społeczeństwie. ,,Łowiectwo’’ jest naszą spuścizną narodową i musimy zadbać o to, aby nasi przodkowie, którzy setki lat temu polowali na naszych terenach byli z nas dumni. Ogromna i nie do opisania jest siła, która ciągnie nas do naszych pięknych lasów. Więc na koniec chciałybyśmy zaprosić inne kobiety do wstąpienia w poczet Rycerzy Świętego Huberta a  inne Koleżanki z Okręgu do wstąpienia do naszego Klubu. W sprawach Klubu prosimy o kontakt pod adresem email anetan194@gmail.com lub pod numerem telefonu 693 805 184.
Pozdrawiamy z serdecznym
Darz Bór.

 

 

Dodaj komentarz

Close Menu