W dniu 15 maja br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PZŁ.

Podczas posiedzenia podjęto uchwały dot. bieżącej działalności Polskiego Związku Łowieckiego.

1). Na stanowisko łowczego okręgowego PZŁ powołano:

 • Jarosław Żukowski - ZO PZŁ Białystok
 • Mirosław Sawicki – ZO PZŁ Chełm
 • Andrzej Perliński – ZO PZŁ Częstochowa
 • Andrzej Rybicki – ZO PZŁ Elbląg
 • Piotr Ławrynowicz – ZO PZŁ Gdańsk
 • Wojciech Pawliszak – ZO PZŁ Gorzów Wielkopolski
 • Mariusz Miśka – ZO PZŁ Katowice
 • Łukasz Strzelewicz – ZO PZŁ Kraków
 • Ryszard Bryliński – ZO PZŁ Legnica
 • Andrzej Łacic – ZO PZŁ Lublin
 • Szymon Depta – ZO PZŁ Łomża
 • Marek Zaborowski – ZO PZŁ Płock
 • Tomasz Makarowski – ZO PZŁ Przemyśl
 • Andrzej Szczypiór – ZO PZŁ Radom
 • Bartłomiej Kurkus – ZO PZŁ Siedlce
 • Marian Wilczewski – ZO PZŁ Słupsk
 • Wiesław Dobrzeniecki – ZO PZŁ Szczecin
 • Robert Bąk – ZO PZŁ Tarnobrzeg
 • Kazimierz Krukowski-Zdanowicz – ZO PZŁ Wałbrzych
 • Roman Rycombel – ZO PZŁ Wrocław
 • Wojciech Janusz Adamczyk – ZO PZŁ Zamość
 • Jacek Banaszek – ZO PZŁ Zielona Góra

2). Powołano członków zarządów okręgowych PZŁ w Białej Podlaskiej, Jeleniej Górze, Pile, Łodzi, Kielcach oraz Ostrołęce.

3). Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego podjął uchwałę o uzupełnieniu składu osobowego zespołu ds. wydzierżawiania obwodów łowieckich oraz powołał zespół do opracowania pytań ustnych na egzaminy dla kandydatów do Polskiego Związku Łowieckiego oraz selekcjonerów.

4). W uznaniu za całokształt działalności na rzecz promocji łowiectwa, w tym propagowania kultury i tradycji łowieckich poza granicami kraju Zarząd Główny PZŁ podjął uchwałę o wystąpieniu do Kapituły Odznaczeń Łowieckich o odznaczenia dla zasłużonych członków Polsko - Amerykańskiego Klubu Łowieckiego w Chicago.

5). Po analizie aktualnej sytuacji, podjęto uchwałę dot. zmian w systemie informatycznym dla księgowych. Zmiany mają na celu usprawnienie oraz dostosowanie systemu księgowego do aktualnych potrzeb związanych ze zmianami prawnymi.