Z uwagi na pojawiające się wątpliwości dotyczące ewentualnego udziału
pocztów sztandarowych kół łowieckich na uroczystościach w dniu 10 
listopada br. na strzelnicy myśliwskiej PZŁ w Tarnobrzegu, Zarząd 
Okręgowy informuje że nie przewidujemy udziału pocztów, ze względu na 
ograniczenia organizacyjne.
Darz Bór.