Tarnobrzeg, dnia 2018-10-23

                                                                      

                                                                                  

 

                                                                                     Zarządy Kół Łowieckich

                                                                                  Okręgu PZŁ w Tarnobrzegu

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy – Członkowie Zarządów Kół Łowieckich

Przypominamy, iż Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu na posiedzeniu odbytym 3 września 2018 r. zajął stanowisko w sprawie obchodów Rocznicy 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Nasze zrzeszenie jest organizacją, która dba o dobro narodowe, jakim jest polska przyroda. Rola myśliwych, jako budowniczych
II Rzeczpospolitej Polskiej była bardzo ważna w historii naszej ojczyzny. Bezdyskusyjnym jest fakt, że w nazewnictwie jesteśmy Polskim Związkiem Łowieckim i prócz działań ukierunkowanych na wzorowe gospodarowanie polską przyrodą cechować nas powinien patriotyzm i oddanie ojczyźnie. Dlatego nie może nas – myśliwych – zabraknąć podczas uroczystości rocznicowych w dniu 11 listopada 2018 r. w naszych małych ojczyznach.

W dniu tym poczty sztandarowe powinny wziąć udział w lokalnych i regionalnych uroczystościach upamiętniających wydarzenia z przed 100 lat. Warto zachęcić społeczność myśliwską w Waszych kołach do aktywnego udziału we wszelkich uroczystościach związanych z tą rocznicą. Miłym akcentem będzie zainicjowanie przez samo koło takowych uroczystości i włączenie w nie środowisk samorządowych, szkolnych, organizacji pozarządowych, instytucji, parafii, mieszkańców obwodów, etc. Nietaktem będzie również organizacja w tym dniu polowań zbiorowych, dlatego apelujemy o ich zaniechanie.

 

 

Darz Bór!