Informujemy iż ze względu na okres polowań zbiorowych nasza strzelnica w każdą niedzielę do końca stycznia 2019 r. będzie nieczynna. Istnieje możliwość skorzystania ze strzelnicy chętnych grup po wyżej 5 osób po wcześniejszym ustaleniu z opiekunem strzelnicy kol. Henrykiem Górskim tel. 608 506 535
Darz Bór.