Od 2 tygodni Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu jest czynnie zaangażowany w działania edukacyjne w obszarze przyrody na rzecz środowisk dzieci i młodzieży z terenu Okręgu. Tylko w ubiegłym tygodniu odbyły się spotkania z ponad 150-cioma osobami młodymi z terenu gminy Koprzywnica, Zawichost, Dwikozy, Samborzec, Zaleszany oraz Gorzyce. Działania te podejmujemy wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Zbydniowie (gmina Zaleszany), Stowarzyszeniem „Leśnicy dla Polski” w Biłgoraju, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Koprzywnicy, Ośrodkiem Szkolno-wychowawczym w Zawichoście, szkołami w: Zaleszanach, Sokolnikach, Zbydniowie, Kotowej Woli oraz Turbi i Słupczy. Działania te podejmowane są w ramach 3 projektów grantowych współfinansowanych ze środków Narodowego Instytutu WolnościCentrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W realizację w/w działań zaangażowane są koła łowieckie: „Ziemia Sandomierska”, „Bażant” Dwikozy, „San” Skowierzyn oraz „Darz Bór” Zbydniów. Działania wspierane są również przez Nadleśnictwo Rozwadów.

       W ramach działań myśliwi wraz z grupami dzieci i młodzieży poznawali przyrodę doliny Wisły, Puszczy Sandomierskiej, poszukiwali wspólnie dzikich wysypisk śmieci, dokonywali przeglądu wałów przeciwpowodziowych, szkolili się w zakresie wolontariatu, odwiedzali siedziby kół łowieckich i poznawali tam zasoby przyrodnicze i wykorzystywali pomoce dydaktyczne ukierunkowane na edukację przyrodniczą.

       Dziękujemy kolegom myśliwym za współpracę na rzecz inicjatyw społecznych ukierunkowanych na podnoszenie świadomości przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Zaznaczyć warto, że podejmowane działania są finansowane ze środków pozabudżetowych i nie obciążają w najmniejszy sposób kół łowieckich zaangażowanych w ich realizację.

Darz Bór.

IMG 20181010 110508IMG 20181016 112947IMG 20181016 122620