Ochotnicza Straż Pożarna w Zbydniowie  w partnerstwie z Fundacją Fundusz Lokalny SMK oraz Polskim Związkiem Łowieckim Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu, realizuje projekt pn. „Płynie Wisła płynie…” finansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 W projekt zaangażowani są młodzi mieszkańcy nadwiślańskich miejscowości. W ramach projektu w miesiącu wrześniu b.r. odbyły się warsztaty z technik pozyskiwania informacji od osób wiekowych oraz warsztaty fotograficzne. Równorzędnie z warsztatami ogłoszono dla uczestników projektu konkursy: na podanie, legendę znad rzeki Wisły oraz na zbiór fotografii archiwalnej i współczesnej. Rozpoczęły się również wyjścia młodzieży z myśliwymi z kół łowieckich (PZŁ jest partnerem w projekcie) nad rzekę, gdzie poznawane są zasoby przyrodnicze doliny Wisły. W projekcie udział bierze 5 grup młodzieży z: Koprzywnicy (grupa zrzeszona przy GOK Koprzywnica oraz wspierana przez Koło Łowieckie „Ziemia Sandomierska”), Samborca (grupa przy Fundacji SMK), Dwikóz i Zawichostu (grupy przy Kole Łowieckim „Bażant” Dwikozy oraz Sokolniki (grupa zrzeszona przy szkole w Sokolnikach i wspierana przez Koło Łowieckie „San” Skowierzyn).

Darz Bór.

foto zawichost