W dniu 22 września 2018 r. o godzinie 14 pomiędzy Dobrowa Rzeczycką a Lipą w miejscu rekonstrukcji przejścia granicznego pomiędzy Austro-Węgrami a Carską-Rosją, odbyła się piękna uroczystość.

Na wybudowanej wcześniej pomniejszonej replice Grobu Nieznanego Żołnierza, została odsłonięta tablica upamiętniająca stulecie odzyskania niepodległości. Imprezę przygotowały wspólnie Samorządy Gmin Radomyśl n. Sanem i Zaklików. W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe zaangażowanych kół tj. Koła Łowieckiego Głuszec i Knieja. Myśliwi złożyli piękny biało czerwony wieniec pod odsłoniętą tablicą. A w czasie apelu poległych oddano cześć  żołnierzom wszystkich formacji wojskowych,które przyczyniły się do powstania niepodległego Państwa Polskiego. Sygnalista z Głuszca odegrał adekwatny do rangi uroczystości utwór   „ Cisza”.

Impreza wszystkim się bardzo podobała. Pięknie zaprezentowali się współpracujący z KŁ Głuszec Harcerze z zastępu „Bieszczadnicy” z Woli Rzeczyckiej, Strażacy reprezentujący Gminnej Jednostki OSP oraz Ułani w historycznych mundurach.

Darz Bór.

IMG 6273IMG 6293IMG 6297IMG 6299IMG 6317IMG 6330IMG 6393IMG 6394IMG 6396IMG 6464IMG 6469IMG 6472IMG 6476IMG 6480IMG 6483