X Okręgowy Zjazd Delegatów Tarnobrzeskiej Organizacji Łowieckiej 16.09.2018 r. Delegatami na XXIV KZD PZŁ zostali: kol. Michał Macko, kol.Jerzy Chudy, kol.Rafał Gospodarczyk, kol.Grzegorz Hyla i kol.Tadeusz Jabłoński. Członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej został kol. MICHAŁ MACKO, a jego zastępcami kol. Jerzy Chudy i kol. Rafał Gospodarczyk.Gratulacje.
Darz Bór.

DSC 0024DSC 0028DSC 0029 

DSC 0050DSC 0066DSC 0075DSC 0076DSC 0102DSC 0105DSC 0121DSC 0137DSC 0151DSC 0159DSC 0163DSC 0168