Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego serdecznie zaprasza brać myśliwską, z udziałem pocztów sztandarowych do uczestnictwa w Pielgrzymce. Zaakcentujmy wspólnie z leśnikami naszą więź i obecność w tym dniu na Jasnej Górze.

Darz Bór

Plakat