Tarnobrzeg, dnia 2018-09-11

                                                                  Zarządy Kół Łowieckich
                                                                  Okręgu PZŁ Tarnobrzeg

            Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu informuje, że na terenie tych obwodów w których Powiatowi Lekarze Weterynarii rozporządzeniami wprowadzili odstrzały sanitarne w pierwszej kolejności powinny być one wykonywane. Koła Łowieckie są zobligowane do współpracy ze służbami weterynaryjnymi we wszelkich działaniach związanych z szeroko rozumianą gospodarką łowiecką, zaś priorytetem na chwilę obecną
dla w/w służb i PZŁ jest ścisła współpraca na rzecz ograniczania występowania wirusa ASF
na terenie kraju.

Z uwagi na powyższe proszę o zobligowanie myśliwych w kołach łowieckich, które dzierżawią obwody objęte rozporządzeniami powiatowych lekarzy weterynarii o odstrzale sanitarnym dzików do realizacji w pierwszej kolejności tychże odstrzałów.

Łowczy Okręgowy

Robert Bąk