Tarnobrzeg, dnia 2018-09-03

                                                                      

                                                                                  

 

                                                                                    Zarządy Kół Łowieckich

                                                                                  Okręgu PZŁ w Tarnobrzegu

 

 

                                 Szanowne Koleżanki i Koledzy – Członkowie Zarządów Kół Łowieckich

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu na posiedzeniu odbytym w dniu 3 września 2018 r. zajął stanowisko w sprawie obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Nasze zrzeszenie jest organizacją, która dba
o dobro narodowe, jakim jest polska przyroda. Rola myśliwych, jako budowniczych
II Rzeczpospolitej Polski była bardzo ważna w historii naszej ojczyzny. Bezdyskusyjnym jest fakt, że w nazewnictwie jesteśmy polskim związkiem łowieckim i prócz działań ukierunkowanych na wzorowe gospodarowanie polską przyrodą cechować nas powinien patriotyzm i oddanie ojczyźnie. Dlatego nie może nas - myśliwych - zabraknąć podczas uroczystości rocznicowych w dniu 11 listopada 2018 r. w naszych małych ojczyznach.

W dniu tym poczty sztandarowe winny wziąć udział w lokalnych i regionalnych uroczystościach upamiętniających wydarzenia z przed 100 lat. Warto zachęcić społeczność myśliwską w Waszych kołach do aktywnego udziału we wszelkich uroczystościach związanych z tą rocznicą. Miłym akcentem będzie zainicjowanie przez samo koło takowych uroczystości i włączenie w nie środowisk samorządowych, szkolnych, organizacji pozarządowych, instytucji, parafii, mieszkańców obwodów, etc. Nietaktem będzie również organizacja w tym dniu polowań zbiorowych, dlatego apelujemy o zaniechanie ich organizacji.

Jako Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu w dniu 10 listopada 2018 r. w związku
z w/w rocznicą organizujemy Ogólnopolskie Zawody w Strzelaniach Myśliwskich „Puchar Niepodległości”. W tym dniu również zostanie odsłonięta pamiątkowa tablica na strzelnicy okręgowej, która nawiązuje do wydarzeń z przed 100 lat. Już dziś zapraszamy członków zarządów kół do wzięcia udziału w tych uroczystościach.

 

Darz Bór!