Tarnobrzeg, dnia 2018-09-03

                                                                      

                                                                                  

 

                                                                              Zarządy Kół Łowieckich

                                                                                  Okręgu PZŁ w Tarnobrzegu

 

 

                                     Szanowne Koleżanki i Koledzy – Członkowie Zarządów Kół Łowieckich

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu informuje,
że zbiera zapotrzebowanie na udział w szkoleniach dla myśliwych z kół z terenu Okręgu Tarnobrzeskiego. W ramach oferty przygotowaliśmy następujące szkolenia i kursy:

 • Na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowań – kurs rozpocznie się od
  1 października 2018 r. (prosimy wstępnie poinformować stażystów, którzy ukończą odbywanie stażu przed tym okresem);
 • Na uprawnienia selekcjonerskie (kurs rozpocznie się 20 września 2018 r. spotkaniem organizacyjnym na obiekcie strzelnicy PZŁ o godz. 16.30);
 • Na uprawnienia instruktora strzelectwa ( prosimy zgłaszać członków kół do dnia 10 października 2018 r. w formie pisemnej z podaniem list myśliwych i danych teleadresowych do nich) – kurs obejmuje 16 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych, zaś jego koszt szacunkowy na osobę wynosi około 150 zł brutto przy minimalnej grupie 30 osób;
 • Na uprawnienia w zakresie szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych
  ( prosimy zgłaszać członków kół do dnia 10 października 2018 r. w formie pisemnej
  z podaniem list myśliwych i danych teleadresowych do nich) – kurs obejmuje 16 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych, zaś jego koszt szacunkowy na osobę wynosi około 150 zł brutto przy minimalnej grupie 30 osób;
 • Na uprawnienia strażnika łowieckiego ( prosimy zgłaszać członków kół do dnia 10 października 2018 r. w formie pisemnej z podaniem list myśliwych i danych teleadresowych do nich) – kurs obejmuje 8 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych, zaś jego koszt szacunkowy na osobę wynosi około 50zł brutto przy minimalnej grupie 30 osób;
 • Kurs dla sygnalistów - ( prosimy zgłaszać członków kół do dnia 10 października 2018 r. w formie pisemnej z podaniem list myśliwych i danych teleadresowych do nich) – kurs obejmuje 20 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych, zaś jego koszt szacunkowy na osobę wynosi około 150 zł brutto przy minimalnej grupie 10 osób;

Prosimy o upowszechnienie tej informacji wśród myśliwych.

 

Darz Bór!