Dnia 3 września 2018 r. w miejscowości Beszyce, gmina Koprzywnica w siedzibie Koła Łowieckiego „Ziemia Sandomierska” odbyła się już druga narada Łowczego Okręgowego – kol. Roberta Bąka z członkami zarządów kół łowieckich macierzystych i niemacierzystych. Łącznie w naradzie wzięło udział blisko 80 przedstawicieli zarządów kół, 6 powiatowych lekarzy weterynarii oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z Kielc.

Program narady odbył się zgodnie z przyjętym założeniem:

1) Omówienie bieżącej działalności Zarządu Okręgowego;

2) ASF – spotkanie z powiatowymi lekarzami weterynarii;

3) „Pogotowie Postrzałkowe” – prezentacja założeń funkcjonowania;

4) „Hubertus Nadsański” – omówienie zasad udziału oraz spraw organizacyjnych;

5) Edukacja przyrodnicza w Okręgu i kołach – plany, inicjatywy;

6) Harmonogram i propozycje szkoleń i kursów w Okręgu;

7) Sprawy różne.

Podczas narady Łowczy Okręgowy dokonał omówienia bieżącej działalności Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu. W swoim wystąpieniu podsumował niedawno odbytą NaradęŚrodowisk Łowieckich z Ministrem Rolnictwa i innymi ważnymi przedstawicielami resortów i służb szczebla centralnego. Miała ona miejsce na terenie Okręgu a dotyczyła głównie kwestii problemów związanych z wirusem ASF.

W dalszej kolejności ze strony Zarządu Okręgowego zaprezentowano takie zagadnienia jak: bieżące prace na strzelnicy oraz dalsze plany i zamierzenia. Łowczy Okręgowy podkreślił zasługi sponsorów i darczyńców, których wkład w rozwój strzelnicy jest widoczny i na dużą skalę. Na przestrzeni 3 miesięcy pracy nowego Zarządu Okręgowego, któremu przewodniczy, pozyskano blisko 80 tys. złotych w formie wkładu pracy, materiałów, zakupów i usług ze strony myśliwych. Przykładem tego jest postawa kol. Tomasza Turbaka, który rozpoczął prace nad budową kapliczki św. Huberta na strzelnicy i jednocześnie jest fundatorem całego przedsięwzięcia. Za inny przykład można uznać zaangażowaniekol. Sławomira Tomali i Mariusza Pasztaleńca, którzy ufundowali dwie maszyny do rzutków.

W dalszej kolejności Łowczy Okręgowy omówił organizację Pucharu Niepodległości – otwartych zawodów w strzelaniach myśliwskich, które odbędą się 10 listopada 2018 r. W tym dniu na strzelnicy PZŁ w Tarnobrzegu odbędzie się także uroczyste poświęcenie Kaplicy Św. Huberta oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100-lecie odzyskania przez Polskęniepodległości oraz 95-cio lecie PZŁ. Tablica została ufundowana przez myśliwego – kol. Radosława Nienajadło. Łowczy podkreślił ważność obchodów Święta Niepodległości i zaznaczył, że obowiązkiem każdego koła jest wyprowadzenie sztandaru na lokalne uroczystości patriotyczne organizowane przez samorządy gmin, miast i powiatów na terenach obwodów łowieckich.

W dalszej kolejności Łowczy Okręgowy omówił plany i zamierzenia związane z monografią kół zrzeszonych w Okręgu. Redakcja tej publikacji zostanie zlecona osobie z tytułem naukowym celem nadania odpowiedniej jakości wydania. Dodatkowo przedstawiono zebranym zamierzenia dotyczące wydania Katalogu Trofeów Łowieckich Okręgu PZŁ w Tarnobrzegu. W prace nad Katalogiem jest zaangażowany kol. Krzysztof Krupa oraz kol. Marian Tatara. Zespołowi przewodniczy prof. Dziedzic –ogólnopolski autorytet w tej dziedzinie. Wspomniane wydania planowane są na I kwartał 2019 r.

Z dalszych informacji, jakie przedstawił Zarząd Okręgowy zebranym wynika, że obecnie ogłoszony został konkurs fotograficzny „Przyroda w obiektywie”. Konkurs adresowany jest do uczniów i studentów w wieku 13-21 lat, który ma na celu wyłonienie najlepszych zdjęć prezentujących przyrodę naszego Okręgu. Zdjęcia konkursowe posłużą w wydaniu kalendarza okręgowego na rok 2019. Nagrody w konkursie zabezpiecza pozyskany sponsor. Dodatkowo, Okręg PZŁ złożył do wydania kolorowankę dla maluchów, która ukaże się w połowie września b.r. i będzie do dyspozycji dla edukatorów w kołach łowieckich. Ponadto Okręg w chwili obecnej prowadzi prace nad kwartalnikiem. Pierwszy numer ukaże się pod koniec roku, a pracom redakcyjnym przewodniczy kol. Krzysztof Celuch.

Łowczy Okręgowy podkreślił rolę i ważność udziału kół w imprezach środowiskowych organizowanych na rzecz mieszkańców obwodów łowieckich. Promocja tych imprez pozwala nam dodatkowo budować nasz pozytywny wizerunek jako PZŁ. Szczególną rolę powinni tu pełnić rzecznicy prasowi w kołach. Łowczy podziękował kolegom z zarządów kół za dotychczasową działalność środowiskową i społeczną.

Po raz kolejny podkreślono o ważności okresowych rozmów ze stażystami w kołach. Zarządy kół powinny dokonywać śródokresowej oceny postępów w przygotowaniu do roli myśliwego przyszłych adeptów. Wpływa to bez wątpienia na jakość przygotowania, a tym samym rzutuje na podnoszenie wizerunku łowiectwa w przyszłości. Łowczy wyczulił zebranych w kwestii rozładowani konfliktów i napięć pomiędzy członkami kół. Rolę mediatora powinien pełnić w pierwszej kolejności zarząd koła, a dopiero po wyczerpaniu własnych środków zaradczych owymi sprawami spornymi powinien zajmować się Zarząd Okręgowy lub inne organy PZŁ.

Zebrani Lekarze Weterynarii omówili obecną sytuację związaną z ASF. Podjęto dyskusję nt. środków i sposobów zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa. Ustalono również sposoby dalszej współpracy i komunikacji w związku z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia choroby na obszarze Okręgu w niedalekiej przyszłości.

Kol. Grzegorz Jelonek – członek ZO PZŁ oraz kol. Krzysztof Fryc zaprezentowali w dalszej części zebranym plan pracy Pogotowia Postrzałkowego. Według zaprezentowanych statystyk, działalność takiego Pogotowia przynosi bardzo dobre efekty w łowisku. Tym samym Okręg podjął decyzję o zainicjowaniu tej formy działalności i sfinansowaniu pilotażu Pogotowia. Więcej informacji o Pogotowiu Postrzałkowym można przeczytać w oddzielnym artykule.

Zarząd Okręgowy w dalszej części przedstawił zamysł organizacyjny obchodów Hubertusa Nadsańskiego. Uwrażliwiono zebranych kolegów myśliwych, że z uwagi na rangę obchodów, które bezpośrednio swym patronatem objął Minister Środowiska, konieczna jest obecność wszystkich kół z terenu Okręgu na tej uroczystości. Przedstawiono ramowy program obchodów oraz omówiono kwestię pożegnania sztandaru Okręgowej Rady Łowieckiej podczas Hubertusa Nadsańskiego.

Kol. Aneta Rybińska-Nowak podczas narady zaprezentowała założenia edukacji przyrodniczej w Okręgu. Informacja ta wynikła z ostatniej narady z Zarządem Głównym w Czempiniu. Więcej o tym można przeczytać na stronie www Okręgu.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu przedstawił ofertę szkoleń dla środowisk myśliwych z Okręgu. Zaprezentowano następujące szkolenia: na uprawnienia selekcjonerskie, na uprawnienia podstawowe, dla sędziów i instruktorów strzelectwa, dla strażników łowieckich, dla myśliwych szacujących szkody w uprawach i płodach rolnych, dla sygnalistów.

W sprawach różnych podjęto dyskusję nad książką elektroniczną polowań. Funkcjonowanie książki elektronicznej zaprezentował łowczy z KŁ „Sygnał” Nisko – kol. Blicharz Krzysztof. Koło „Sygnał” Nisko takową książkę już prowadzi, zaś myśliwi są zadowoleni z jej użytkowania.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu składa gorące podziękowania za udział kolegów z zarządów kół za udział w naradzie. Szczególne podziękowania należą się dla Zarządu Koła Łowieckiego „Ziemia Sandomierska” za gościnność.

                                                                                              Darz Bór!

123456789101112131415161718