Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu informuje, że
w dniu 20 września 2018 r. o godz. 16.30 na strzelnicy Okręgu odbędzie się spotkanie organizacyjne dla zainteresowanych odbyciem kursu na uprawnienia selekcjonerskie. Przypominamy, że warunkiem odbycia kursu jest posiadanie min. 3 lat uprawnień podstawowych do wykonywania polowania.

Prosimy o upowszechnienie w/w informacji wśród kolegów myśliwych nie posiadających w/w uprawnień a spełniających kryteria dostępu do szkolenia. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych myśliwych do udziału w spotkaniu i szkoleniu.