W dniu 24 sierpnia 2018 r. na Zamku w Baranowie Sandomierskim odbyła się narada łowczych okręgowych z całej Polski i Zarządu Głównego PZŁ z Przedstawicielami Administracji Publicznej. W spotkaniu uczestniczyli także reprezentanci środowisk naukowych, Lasów Państwowych, służb weterynarii i ośrodków rolniczych.

Udział w naradzie wzięli wszyscy łowczowie okręgowi z całej Polski. Zarząd Główny PZŁ reprezentowany był przez Piotra Jenocha­– Łowczego Krajowego oraz Wandę Olech – członka Zarządu Głównego PZŁ. Stronę administracji publicznej reprezentowali posłowie na Sejm RP: Piotr Olszówka, Rafał Weber, Zbigniew Chmielowiec, Edward Siarka, Jerzy Materna, Bartosz Jóźwiak, a także senatorowie: Józef Zając, Zdzisław Pupa i Łuczak Maciej. Rząd Polski reprezentował Minister Rolnictwa –Krzysztof Ardanowski, a Resort środowiska Jacek Sagan – Dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska. Lasy Państwowe były reprezentowane przez Bogusława Piątka – Zastępcę Dyrektora Generalnego LP, a Weterynarię Paweł Niemczuk – Główny Lekarz Weterynarii w Polsce.

Ponadto w naradzie udział wzięli m.in.: Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Jerzy Sądel – Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych w Lublinie, Andrzej Matysiak – Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych w Radomiu, Jerzy Borcz – Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Marek Pawłowski – Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie, Bogdan Konopka – Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Kielcach, Mirosław Weltz – Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Wojciech Wdowik – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Narada była poświęcona przede wszystkim bieżącym problemom związanym z chorobą ASF. Minister Rolnictwa przedstawił pogląd i oczekiwania ukierunkowane głównie na współpracę środowisk łowieckich w zwalczaniu wirusa. Ze strony PZŁ zaprezentowano dotychczasowe działania odnoszące się m.in. do odstrzału dzików. Zapewniono także o pełnej współpracy ukierunkowanej na ograniczenie występowania wirusa. Podkreślono istotną rolę wielu czynników, które decydują o rozprzestrzenianiu się tej choroby. Mowa była o bioasekuracji oraz usprawnieniu współdziałania służb weterynaryjnych, myśliwych, leśników i rolników na rzecz zapobiegania wirusowi. Podczas narady podkreślono istotne znaczenie komunikacji pomiędzy podmiotami i służbami oraz środowiskiem łowieckim w zakresie podejmowanych czynności i działań. Warto nadmienić, iż w poprzednim sezonie łowieckim myśliwi odstrzelili ponad 308 tys. dzików na terenie całego kraju. W bieżącym roku do odstrzału przewidziano ponad 182 tys. dzików, a tylko w czterech pierwszych miesiącach wykonano 50% zaplanowanego odstrzału. Potwierdzeniem zaangażowania myśliwych jest także liczba wyjść w łowisko, których było w tym sezonie aż 1 200 000.

W myśl zasady „nic o nas bez nas” zwrócono uwagę, by wszelkie działania legislacyjne dotyczące prawa łowieckiego odbywały się w szerokich konsultacjach społecznych ze środowiskami myśliwych w Polsce.

W drugiej części narady odbyły się wystąpienia. Prelegentami, którzy wygłosili referaty o następującej tematyce byli: dr Andrzej G. Kruszewicz Hipokryzja w naszych relacjach ze zwierzętami, Jerzy Sądel (Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych w Lublinie) – Rola OHZ-ów w łowiectwie, dr hab. Andrzej Tomek prof. UR (UP w Poznaniu) – Możliwa rola łowiectwa i myślistwa w XXI wieku oraz Roman Miller – Dziczyzna na rynku polskim .

Narada była okazją do wręczenia odznaczeń państwowych. Brązowym Krzyżem Zasługi została odznaczona m.in. Teresa Sibiga – członek PZŁ Okręg Tarnobrzeg za wieloletnią działalność w obszarze kultury łowieckiej.

            Narada była również okazją do promocji polskiej dziczyzny. Firma Kanwil Dębica, którą reprezentował Jerzy Daniel, przygotowała degustację produktów opartych na bazie dziczyzny, za co organizatorzy serdecznie dziękują.

            Jako Okręg PZŁ w Tarnobrzegu byliśmy inicjatorami i gospodarzami tej Narady. Narada miała wyjątkowe znaczenie w kwestii podejmowania wspólnych wysiłków środowisk łowieckich, rządowych, samorządowych, naukowych, służb weterynaryjnych i leśnych na rzeczwspółdziałania w zwalczaniu ASF. Odbyła się z inicjatywy Polskiego Związku Łowieckiego, co z kolei jest dowodem na otwartość naszej organizacji w kontekście poszukiwania rozwiązań i podejmowania dialogu w ważnych kwestiach związanych z gospodarką rolną i łowiecką. Już dziś można śmiało powiedzieć, że dyskusja ta przyniosła wymierne rezultaty w postaci chociażby pozytywnej opinii Ministra Rolnictwa o naszym Związku, jaką dzielił się w mediach po naradzie. Sprzyja to bez wątpienia budowaniu pozytywnego wizerunku naszej organizacji przez ogół społeczeństwa, co obecnie jest jednym z priorytetów, jakie obrał sobie za cel Zarząd Okręgowy PZŁ wTarnobrzegu, któremu przewodniczę.

 

                                                                                  Robert Bąk – Łowczy Okręgowy

DSC 0311DSC 0315DSC 0324DSC 0331DSC 0345DSC 0350DSC 0359DSC 0366DSC 0368DSC 0369DSC 0371DSC 0381DSC 0388DSC 0413DSC 0427DSC 0433DSC 0446