W dniu 30 sierpnia 2018 r. z inicjatywy Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego dot. ustalenia granic i kształtów obwodów łowieckich mieszczących się w granicach administracyjnych województwa Podkarpackiego. Urząd Marszałkowski reprezentowany był przez Panią Emilię Kojtych-Lichota. Ze strony PZŁ udział w spotkaniu wzięło 28 przedstawicieli z 17 kół łowieckich będących dzierżawcami obwodów PK. Po ogólnym przedstawieniu sytuacji związanej z nowym wyznaczeniem granic obwodów oraz terenami wyłączonymi zebrani przedstawiciele PZŁ indywidualnie dokonali konsultacji zaproponowanych przez Urząd Marszałkowski propozycji kształtów obwodów. Konsultacje prowadzone mają na celu przygotowanie załączników pod uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego dot. obwodów łowieckich, które będą wydzierżawiane kołom łowieckim w roku 2020.

Darz bór.