Zarządy Kół Łowieckich

                                                                                  Okręgu PZŁ w Tarnobrzegu

                                                                                 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy – Członkowie Zarządów Kół Łowieckich

 

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu w dniu 3 września
2018 r. o godz. 16.30
w miejscowości Beszyce, gmina Koprzywnica, w zagrodzie łowieckiej Koła Łowieckiego „Ziemia Sandomierska”, zwołuje naradę dla przedstawicieli macierzystych
i niemacierzystych kół łowieckich Okręgu Tarnobrzeskiego PZŁ. Do udziału w naradzie zapraszamy po 2 przedstawicieli członków zarządów danego koła macierzystego Okręgu oraz po 1 członku zarządu z kół niemacierzystych.

Planowany program narady:

  1. Omówienie bieżącej działalności Zarządu Okręgowego;
  2. ASF- spotkanie z powiatowymi lekarzami weterynarii;
  3. „Pogotowie postrzałkowe” – prezentacja założeń funkcjonowania;
  4. „Hubertus Nadsański” – omówienie zasad udziału i sprawy organizacyjne;
  5. Edukacja przyrodnicza w Okręgu i kołach – plany, zamierzenia;
  6. Harmonogram i propozycje szkoleń i kursów w Okręgu;
  7. Sprawy różne.

 

Udział w naradzie z uwagi na rangę poruszanych spraw jest obowiązkowy.

W załączeniu znajdą koledzy mapkę dojazdową do miejsca, w którym odbędzie się przedmiotowa narada.

                                                                      

                                                   Darz bór

                                       Z.O. P.Z.Ł. w Tarnobrzegu

Mapka poglądowa.

domek ziemia