W dniu 12 sierpnia 2018 r. w siedzibie KŁ „Sokół” Zdziłowice odbyło się spotkanie Łowczego Okręgowego z myśliwymi tegoż Koła. Okazją do spotkania było odbywające się w tym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków KŁ.

KŁ „Sokół” posiada własną zagrodę łowiecką, która jest gustownie urządzona i posiada pełne zaplecze noclegowe, kuchenne i gospodarcze. Koło to prawdopodobnie jako pierwsze z naszego Okręgu spotka się z ASF-em, gdyż na chwilę obecną choroba ta występuję około 30 km od granicy dzierżawionych obwodów.

Podczas spotkania Łowczy Okręgowy przybliżył zebranym myśliwym sytuację rozwojową Okręgu wraz z działaniami już wdrożonymi oraz tymi, które są w fazie realizacji i planowania. Myśliwi

            Koło w dniu 11 sierpnia 2018 r. w Janowie Lubelskim, podczas lokalnych dni obchodów tzw. „Kaszaków”, wystawiało się wraz z KŁ „Janowskie Bory”. Udział w tej imprezie i integracja środowisk myśliwych z mieszkańcami ugruntowała założenie, że warto upowszechniać pozytywny wizerunek łowiectwa w regionie poprzez takowe zaangażowanie społeczne. Życzymy Kołu dalszych sukcesów i działań na rzecz rozwoju szeroko rozumianego łowiectwa.

 Robert Bąk - Łowczy Okręgowy.