W dniu 12 sierpnia 2018 r. w siedzibie KŁ „Janowskie Bory” odbyło się spotkanie Łowczego Okręgowego z myśliwymi tegoż Koła. Okazją do spotkania było odbywające się w tym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków KŁ. Podczas spotkania Łowczy Okręgowy przybliżył zebranym myśliwym sytuację rozwojową Okręgu wraz z działaniami już wdrożonymi oraz tymi, które są w fazie realizacji i planowania. KŁ „Janowskie Bory” przygotowywuje się do jubileuszu 70-cio lecia istnienia Koła, który będzie obchodzony w przyszłym roku. Koło posiada malowniczo położoną działkę z wolno stojącą wiatą. Obecnie Zarząd Koła rozważa możliwość doprowadzenia tejże wiaty do stanu zamkniętego, ocieplenia i tym samym pomieszczenie to było by całorocznym miejscem spotkań myśliwych. Życzymy Kołu zrealizowania zamierzonych planów.

Robert Bąk - Łowczy Okręgowy.