W dniu 5 sierpnia 2018 r. w siedzibie KŁ „Nadwiślańskie” Tarnobrzeg odbyło się spotkanie Łowczego Okręgowego – kol. Roberta Bąka z myśliwymi i Zarządem Koła. Udział w spotkaniu wzięli członkowie KŁ z uwagi na odbywające się w tym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków KŁ.

Koło „Nadwiślańskie” posiada własną zagrodę łowiecką. Jej wizerunek oraz otulina zasługuje na szczególne uznanie. Koło posiada piękny budynek, który jest z gustem wyposażony w elementy materialnej kultury łowieckiej. Również otoczenie zagrody świadczy o gospodarności Koła i daje dowód zaangażowania myśliwych i Zarządu Koła w rozwój dobra wspólnego jakim jest ta zagroda. Obok zagrody jest staw oraz wiata, gdzie na wolnym powietrzu można spędzać czas w towarzystwie kolegów myśliwych lub rodziny.

Podczas spotkania Łowczy Okręgowy przedstawił główne założenia rozwoju Okręgu. Członkowie KŁ „Nadwiślańskie” Tarnobrzeg zaproponowali, by w perspektywie planów rozwojowych uwzględnić następujące priorytety: 

  1. Dołożyć wszelkich starań w kontekście ustalania nowych granic obwodów łowieckich a szczególnie zadbać o zachowanie istnienia obwodu łowieckiego 10 pk;
  2. Dostosować ilości godzin wykładów podczas szkoleń kandydatów i myśliwych na uprawnienia podstawowe i selekcjonerskie do faktycznych potrzeb i logicznie utworzyć harmonogram odbywanych zajęć;
  3. Zadbać by koła łowieckie z Okręgu przyjmowały w swe szeregi polujące kobiety – Diany, gdyż ich rola w wizerunku łowiectwa i pomocniczości w pracach gospodarczych jest bardzo duża;
  4. Wprowadzić element uzyskiwanych wyników z egzaminów na uprawnienia podstawowe jako ten, który powinien zaważyć na przyjęciu danej osoby do koła łowieckiego;
  5. Objąć wsparciem te koła z Okręgu, które borykają się z komunikacją i partnerstwem z właścicielami stawów oraz dużych areałów ziemi, na których to koła prowadzą gospodarkę łowiecką.

W imieniu Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu składam gorące podziękowania Zarządowi Koła Łowieckiego „Nadwiślańskie” Tarnobrzeg za udział w spotkaniu i przedstawione propozycje służące rozwojowi i dobru łowiectwa w naszym Okręgu. Wyrażam raz jeszcze uznanie dla Zarządu Koła i myśliwych za podejmowane działania służące rozwojowi szeroko rozumianego łowiectwa.                                                                                         

Robert Bąk – Łowczy Okręgowy